Search

Sistem Perbankan Teras Patuh SyariahAsas kepada Muamalat Islam yang harus diberi pemfokusan adalah pada pemilihan kontraknya berdasarkan jenis pembiayaan yang ditawarkan yang mengandungi segala perjanjian dan perundangan berkaitan produk dan operasi Institusi Kewangan Islam termasuklah Koperasi.


Sistem Perbankan Teras Patuh Syariah yang dibangunkan dan dikawal selia secar bersama oleh Sedania As Salam Capital Sdn Bhd bersama rakan strategiknya BIT Group Sdn Bhd membolehkan Institusi Kewangan Islam untuk menjalankan operasi dan perkhidmatan kewangan melalui syariat muamalat, berdasarkan kontrak dan konsep Islam yang akan membolehkan mereka membina operasi mereka mengikut Piawaian Islam yang sepatutnya.


Sistem ini juga boleh disesuaikan mengikut operasi dan keperluan Koperasi sendiri dan mempunyai parameter yang boleh ditambah oleh Koperasi. Sistem perbankan teras patuh syariah ini mberi kuasa kepada Koperasi dari sektor pengkreditan untuk membangunkan & menyebarkan produk Pembiayaan Islam yang mematuhi segala aspek pematuhan Syariah.4 views0 comments