Search

Sistem Perbankan Teras Patuh SyariahAsas kepada Muamalat Islam yang harus diberi pemfokusan adalah pada pemilihan kontraknya berdasarkan jenis pembiayaan yang ditawarkan yang mengandungi segala perjanjian dan perundangan berkaitan produk dan operasi Institusi Kewangan Islam termasuklah Koperasi.


Sistem Perbankan Teras Patuh Syariah yang dibangunkan dan dikawal selia secar bersama oleh Sedania As Salam Capital Sdn Bhd bersama rakan strategiknya BIT Group Sdn Bhd membolehkan Institusi Kewangan Islam untuk menjalankan operasi dan perkhidmatan kewangan melalui syariat muamalat, berdasarkan kontrak dan konsep Islam yang akan membolehkan mereka membina operasi mereka mengikut Piawaian Islam yang sepatutnya.


Sistem ini juga boleh disesuaikan mengikut operasi dan keperluan Koperasi sendiri dan mempunyai parameter yang boleh ditambah oleh Koperasi. Sistem perbankan teras patuh syariah ini mberi kuasa kepada Koperasi dari sektor pengkreditan untuk membangunkan & menyebarkan produk Pembiayaan Islam yang mematuhi segala aspek pematuhan Syariah.3 views

Kolaborasi eksklusif antara Angkatan Kebangsaan Koperasi Malaysia Berhad (ANGKASA) dan Sedania As Salam Capital Sdn Bhd (SEDANIA) dalam memperkasakan elemen pematuhan syariah menerusi Teknologi Kewangan (FinTech) di dalam model perkhidmatan kewangan Koperasi Kredit Negara

Bahagian Pengurusan & Pembangunan

Syariah ANGKASA

Unit 510, Tingkat 4, Blok C
Glomac Business Centre
No.10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Petaling Jaya, Selangor 

+603 - 7884 6789

Sedania As Salam Capital Sdn Bhd

Level 10 Kelana Parkview Tower,

Jalan SS6/2, Kelana Jaya 
47301 Petaling Jaya,

Selangor

+603 - 7880 2001